SimRace Vereniging Nederland:Over

Uit SimRace Vereniging Nederland
Ga naar: navigatie, zoeken

Doelstelling

De doelstelling van SRVN is om een nieuwe standaard te zetten voor simrace gemeenschappen in de Nederlandstalige gebieden. De vereniging moet aan de ene kant een vriendelijke en gezellige sfeer hebben en aan de andere kant een professionele uitstraling. Vanuit dat idee zal SRVN evenementen en competities organiseren met een laag instapniveau enerzijds en veel prestige anderzijds.


Waarom SRVN?

Sinds juni 2010 zijn de eerste gesprekken al begonnen tussen diverse mensen van Benelux Racing Online (BRO) en Dutch Racing League (DRL). Toen waren er de geruchten dat rFactor 2 het einde van dat jaar uit zou komen. Beide gemeenschappen hadden hetzelfde probleem: rFactor werd ouder en raakte zodoende gedateerd. Wanneer rFactor 2 uitkomt, verwachten wij een toename aan simracers, zoals we ook hebben gezien met de komst van de eerste rFactor. Ons doel is om er dan te staan met SRVN om deze nieuwe groep simracers, evenals de ‘oude’ groep, welkom te heten en ze een gemeenschap te bieden die in hun simracebehoeften voorziet. Om dat te bereiken, willen we SRVN zo neerzetten dat bezoekers van de website direct overtuigd zijn van de kwaliteit. SRVN moet een blijvende, positieve indruk achterlaten.


De naam en rechtsvorm

SimRace Vereniging Nederland is een bewust gekozen naam. Het is een Nederlandse naam die onze doelgroep weerspiegelt. Er is bewust niet voor het woord ‘Benelux’ gekozen, omdat dit de lading ook niet dekt. De eerste Waal of Luxemburger moet immers nog komen. Tevens zijn vrijwel alle huidige leden van BRO en DRL Nederlandstalig en liggen de wortels van beide gemeenschappen in Nederland. SRVN wil daarop voortborduren en zich richten op de Nederlandstalige simraceliefhebber

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft SRVN een verenigingsstructuur. Alvorens daartoe te komen, hebben we ook andere rechtsvormen overwogen, waarbij de VOF het meest realistische alternatief was. Om belastingtechnische redenen is er uiteindelijk voor een vereniging gekozen. Sinds 1 juni 2011 staat SRVN officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. SRVN zal zich dan ook als een officiele vereniging gedragen met een Algemene Ledenvergadering, statuten, huishoudelijk reglement, enzovoorts. Daarbij dient ieder lid contributie te betalen (betalingsplicht). De penningmeester zal dit via een zakelijke rekening nauwkeurig bijhouden.


Professionaliteit

Om aan onze doelstelling van professionaliteit te voldoen, dient de gemeenschap op geordende wijze geleid te worden. Wij denken daarbij onder andere aan begeleiding van leden op website en het instellen van een ‘live’ aanwezige wedstrijdleiding om de races in de gaten te houden.

Een ander belangrijk punt is het oog voor de breedte. Zowel beginnende als gevorderde coureurs moeten zich thuis kunnen voelen bij SRVN en - waar mogelijk - van elkaar kunnen leren. Er zullen meerdere kampioenschappen worden aangeboden, zowel voor beginnende als voor gevorderde coureurs en zowel voor open-wheel liefhebbers als voor toer- en sportwagens coureurs.

Bij een professionele uitstraling hoort een professioneel ogende website. Om hieraan te voldoen, zal de SRVN-website een frontpage hebben met een zo volledig mogelijke user interface. Leden en bezoekers kunnen vanuit die pagina direct het laatste nieuws lezen en allerlei race- en coureurgegevens opvragen. Verder werken we aan het maken van van diverse (video)tutorials die beginners helpen hun weg te vinden op de website, in rFactor en met het simracen in het algemeen. Denk hierbij aan video’s over stuurwielinstellingen, ideale lijnen, inhalen, enzovoorts. Tevens is er een officieel videokanaal met livestreams van de kampioenschap races.


Marketing

Eén van de redenen dat we gekozen hebben voor een rechtsvorm is te kunnen onderhandelen en samenwerken met externe partijen. Het simracen heeft voor buitenstaanders nog het stempel van stoffige, zonderlinge hobby en is zodoende geen interessante activiteit om mee geassocieerd te worden als externe partij. Dit imago wordt versterkt doordat veel competities vanuit één persoon of een kleine groep worden georganiseerd. Deze competities hebben weinig uitstraling en zijn nauwelijks in staat zich in de markt te prijzen. Simracing blijft zodoende in veel gevallen beperkt tot kleinschalige, informele initiatieven die buiten het zicht van het grote publiek plaatsvinden. SRVN wil opstijgen uit deze schaduw en plaats nemen in de spotlights. Door als vereniging te opereren en samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partijen, kan SRVN de middelen creëren om deze stap te zetten en een belangrijke, centrale speler worden in de Nederlandstalige simracewereld.

Of je het wil of niet, men kan niet meer om social media heen. Kanalen als Twitter, Facebook en ook Youtube zijn erg interessante tools om extern te communiceren. Professionele uitingen zijn belangrijk. Met het aanmaken van een eigen Youtube-kanaal kunnen we naast het livestreamen ook hoogtepunten presenteren en kunnen geïnteresseerden lid worden van het kanaal en zo in aanraking komen met SRVN.


Welkom bij de SRVN!